กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

นักรียนหลังห้อง !!

สอนดีกูเบื่อ

สอนเผื่อกูเกลียด

สอนละเอียดกูงง ??

สอนตรงๆกูไม่เรียน        
โ ห๊ ะ ๆขำ ขำ   


อ ย่ า  คิ ด ม า ก เ ดี ย ว  ต า ย ไ ว     
สรุปแล้วไม่เรียนง่ายที่สุด


แต่อ่ะนะ มันก็คติประจำตัวผมเช่นกัน
โดด กานเหอะ พวกเรา i14 +
5555+ ไม่เรียนๆ ( TOT )

แหม...

มันก้อไม่ได้เปนแค่เด็กหลังห้องอย่างเดียวหรอก


เด็กหน้าห้องที่มันยิ่งกว่านี้ยังมี


(เอ๊ะ มันใช่เรารึป่าวว )
กลับไปยังรายบอร์ด