กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ปากพูดเช่นไร ใจก็คิดเช่นนั้นหทยสฺส สทิสี วาจา
ปากพูดเช่นไร ใจก็คิดเช่นนั้น


ข้างต้นนี้คือพระพุทธวจนะของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนให้ดูคนว่าจะเป็นคนเช่นไร ดูได้จากคำพูดคำพูดนั้นเป็นเครื่องส่องให้เห็นใจของบุคคลนั้นๆยิ่งคำพูดนั้นอุทานออกมาในเวลาตกใจ หรือคำพูดนั้นพูดออกมาในยามที่ตนเองหรือผู้อื่นวิกฤติยิ่งส่อถึงความคิดที่อยู่ในใจของผู้นั้นว่ามีคุณธรรมหรือไร้คุณธรรม

อันคำพูดของคนที่มีคุณธรรมในยามดีใจ ตกใจ ตน หรือ คนอื่นวิกฤตินั้น ส่องให้เห็นใจของผู้นั้น ดังนี้

๑.ไม่เป็นไร = ตัดใจ ให้อภัย อโหสิ
๒.นึกว่ากรรมเก่า = สุขใจ
๓.เดี๋ยวก็ดีเอง = เย็นใจ ไม่เร่งทุกข์
๔.ลืมๆ เสียบ้าง = เตือนใจ
๕.รูปธรรม นามธรรม = ทำใจ
๖.อย่าไปคิดอะไรมาก = ปลงใจ
๗.กรรมใครกรรมมัน = เข้าใจ
๘.อย่าไปสอดรู้สอดเห็น = คุมใจ
๙.ชั่วช่างชีดีช่างสงฆ์ = ไว้วางใจ
๑๐.ปลงๆ เสียบ้าง = ปลอบใจ
๑๑.โถ..พ่อคุณ แม่คุณ = เห็นใจ
๑๒.คุณพระช่วย ! = ปลุกใจ
๑๓.ไปสู่ที่ชอบๆ = ส่งใจ
๑๔.แล้วก็แล้วกันไป = ไม่ติดใจ
๑๕.เงียบๆ เสียบ้าง = ข่มใจ
๑๖.อย่าเลย..! = ห้ามใจ
๑๗.ครับ, ค่ำ = ตกลงใจ
๑๘.สาธุ = ชื่นใจ

คำเหล่านี้ล้วนเป็นคำที่ส่องใจของผู้พูด คนไทยเราบ่มเพาะคุณธรรมจนเกิดเป็นคำพูด ที่ติดปากติดสังคม ควรจะรักษาบรรยากาศอารมณ์ของตนและสังคม ด้วยการปฏิบัติคุณธรรมจนเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคำพูด นี่คือคนไทย วิถีไทย

นอกจากนี้ยังมีสำนวนเกี่ยวกับ การพูดที่เราควรนำมาคิดอยู่หลายสำนวน คือ พูดดีเป็นศรีแก่ปากพูดมากปากอาจจะมีสี, คิดทุกคำที่พูด อย่าพูดทุกคำที่คิด, พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง, ปลาหมอตายเพราะปาก , ปากเป็นเอก เล่ห์เป็นโท

สำนวนเหล่านี้หากเรานำไป ใช้ในชีวิตประจำวันย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้นั้นมันขึ้นอยู่ที่ว่าเมื่อเรารู้แล้วจะนำไปใช้หรือเปล่าเท่านั้น

ดังนั้นหากจะถามว่าจะมีวิธีดูคนได้อย่างไร จึงขอตอบว่า... "ดูคนมีคุณธรรม ดูได้ที่คำพูด" ดังกล่าวมานี้เพราะ ปากพูดเช่นไร ใจก็คิดเช่นนั้น


(พระพิพิธธรรมสุนทร)


--
สว่างตา ด้วยแสงไฟ สว่างใจ ด้วยแสงธรรม
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

สรณะอื่น ไม่มี ชีวิตนี้เพื่อพระรัตนตรัย
ธรรมะสวัสดี
เง้อ.....
บางครั้งอาจจะ
ไม่ตรงกันก้อได้นะคับ
ขอบคุณสำหรับ สาระดีๆ
i25 i25 i25 i25 i25 i25 i25
สุดๆ

ไปเลยแหะ

i25 i25
หุหุขอบคุณค๊าฟฟฟฟแต่มันก็ไม่แน่เสมอไปนะคับ^^
กลับไปยังรายบอร์ด