กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
   ไปที่ เลี้ยสัตว์ อะ แล้ว ตรง ข้าง ซ้าย ที่ ที่ว่า สัตว์ เลี้ยง ออนไลน์
จิ้ม ไป ที่ ซื้อ สัตว์ เลี้ยง
แล้ว ก้อ เลือก ได้ เลย
เรา ก้อ รู้ แค่ เนี้ย แหละ เพราะ เรา เลี้ยง มัน ก้อ ตาย อะ อิอิ
กลับไปยังรายบอร์ด