กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

พลังอันยิ่งใหญ่


แม่รักฟูมฟักลูก ชี้ทางถูกช่วยปลูกฝัง
มือแม่มีพลัง  หวังลูกเป็นเช่นคนดี
กอดใครไม่อุ่นเหมือน แม่ดุจเพื่อนเกลื่อนปรานี  
ห่วงใยไร้ราคี มีแต่เฝ้าเนาอาทร  
ลูกทุกข์แม่ปลุกปลอบ แม่ยังมอบคำสั่งสอน  
หวังลูกสุขอมร พรของแม่แผ่เมตตา  
“วันแม่" กลางแดนั้น ทุกทุกวันมั่นบูชา  
กราบกรานมิ่งมารดา จ้าแจ่มซึ้งซึ่งพระคุณ

เด๋วเจอแม่ แระจะไปกราบครับ ~~  
กลับไปยังรายบอร์ด