กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
The quick brown fox jumps over the lazy dog.
มันเป็นทดสอบตัวอักษรมั้งครับ ดูดีๆ มี A-Z ครบเลย
จริงๆด้วย


ได้ไงอ่ะ ไม่น่าเชื่อ
กลับไปยังรายบอร์ด