กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สาเหตุของฟันเก คืออะไร?

การวิจัยในปัจจุบันได้แสดงให้เห็นว่าการเกิดปัญหาฟันเกไม่ได้เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว  แต่สาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่เด็ก ๆ ได้แก่ การที่เด็กมีการหายใจทางปาก การวางลิ้นที่ผิดตำแหน่ง การกลืนที่ไม่ถูกต้อง และการดูดนิ้ว โดยพฤติกรรมเหล่านี้ยังทำให้การพัฒนาของขากรรไกรล่าช้าอีกด้วย  
  
การจัดฟันร่วมกับการถอนฟันอาจจะไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด เนื่องจากถ้าไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการหายใจ ตำแหน่งการวางลิ้นที่ไม่ถูกต้อง และการกลืนที่ผิดวิธี เมื่อสิ้นสุดการจัดฟัน ก็มีโอกาสที่จะกลับมาเกิดปัญหาฟันเกเหมือนเดิม


ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องร่วมกับใส่ มายโอเบรส (MYOBRACE) ในวัยที่ยังมีการเจริญเติบโต จะช่วยทำให้มีฟันและโครงหน้าที่สวยงาม


พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง


การกลืนและการหายใจที่ผิดปกติ สามารถจำกัดการเจริญเติบโตของขากรรไกรและใบหน้าได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดฟันเก และปัญหาฟันไม่สบกัน ดังนั้นจะต้องแก้ไขนิสัยและพฤติกรรมที่ได้กล่าวมา เด็กจึงจะมีการพัฒนาได้อย่างเต็มที่
พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง มีดังนี้อ่านต่อเพิ่มเติม : https://www.myobracecenter.com/crookedteeth-mouthbreather
กลับไปยังรายบอร์ด