กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เขียนเมล์ภาษาอังกฤษให้ดีจนผู้อ่านประทับใจ เริ่มต้นได้ด้วยประโยคขึ้นต้นดี ๆหลายคนอาจจะกำลังกังวลใจกันอยู่ในเรื่องของการเขียน email ภาษาอังกฤษ เนื่องจากไม่ใช่ภาษาไทยที่เรามีความถนัด

กลัวสื่อใจความสำคัญให้ผู้อ่านไม่เข้าใจ รวมถึงเรื่องมารยาทต่อตัวผู้อ่านอีกด้วย ทั้งนี้ ยิ่งเป็นเขียนอีเมลภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจด้วยแล้ว ผู้เขียนยิ่งเกิดความกดดันจนไมเกรนแทบกินเลยทีเดียว แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะการเขียน email ภาษาอังกฤษสามารถพัฒนากันได้ โดยผู้เขียนควรที่จะมีระดับภาษาที่ดี ทั้งรู้คำศัพท์หลากหลาย หลักไวยากรณ์และวิธีเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ซึ่งมีหลากหลายขั้นตอนและซับซ้อนจะต้องอาศัยความชำนาญจึงจะเขียนได้โปร

วันนี้ Speak Up Thailand จึงจะมาสอน “การขึ้นต้น Email ยังไงให้ดูโปร” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวิธีเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ ให้กับผู้อ่านทุกคน โดยการขึ้นต้นในเขียน email ภาษาอังกฤษนั้นสำคัญมาก เพราะจะเป็นตัวเปิดเรื่องให้กับผู้อ่านหรือที่เรียกกันว่า “ความประทับใจแรก” ก่อนอ่านเนื้อความ หากขึ้นต้นไม่ดีหรือทำให้ผู้อ่านไม่ประทับใจแล้วก็อาจจะทำให้ส่งผลต่อการตอบก็ได้ ดังนั้น มาดูกันดีกว่าว่า การขึ้นต้น email ที่ดีและมักจะอยู่ในตัวอย่างการเขียน email ทางการภาษาอังกฤษ นั้นมีอะไรบ้าง ลองมาดูกัน

ประโยคขึ้นต้น สำหรับเขียน email ภาษาอังกฤษยังไงให้ดูโปร:

- Allow me to introduce myself
- Good afternoon/morning/evening
- Hope this email finds you well.
- I hope you’re enjoying your weekend.
- I hope you’re having a wonderful day.
- Can you provide me with an update on…
- It’s great to hear from you.
- I’m eager to get your advice on…
- I’m getting back to you about…
- I’m reaching out about…
- Thanks for the update
- Thanks for the quick reply
- As promised, I’m
- As we discussed on our call
- To follow up on our meeting.จบไปแล้วกับตัวอย่างการเขียน email ทางการภาษาอังกฤษ ในส่วนของการขึ้นต้นเขียนเมล์ภาษาอังกฤษยังไงให้ดูโปร โดยมีทั้งการส่งอีเมลหาเป็นครั้งแรก, การตอบกลับอีเมล, และการติดตามการประชุม เป็นต้น ดังนั้น เขียนอีเมลภาษาอังกฤษครั้งต่อไป ก็ช่วยลดการกังวลและการปวดหัวในการเขียน email ภาษาอังกฤษไปอีกหนึ่งระดับ ครั้งต่อไป ทางสถาบันจะมาเขียนวิธีเขียนอีเมลภาษาอังกฤษในส่วนอื่น ๆ กันต่อ

ทั้งนี้ อย่าลืมว่าจะเขียนอีเมลภาษาอังกฤษให้ดีได้ จะต้องอาศัยหลายปัจจัยในภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการรู้คำศัพท์ที่หลากหลาย, หลักไวยากรณ์หรือแกรมม่า และทักษะการอ่านเพื่อให้เข้าใจเนื้อความในอีเมล ซึ่งหากสามารถทำได้ทั้งหมดนี้ก็จะสามารถพัฒนาด้านเขียนเมล์ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นได้ ผนวกกับการอ่านกระทู้ รับรอง เขียน email ภาษาอังกฤษ ได้ดีแน่นอน

Cr. https://speakup.ac.th/greeting-email/
กลับไปยังรายบอร์ด