กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

สอนกันมาผิดๆ

.......สอนกันมาผิดๆ......

เคยเรียนวิชาสุขศึกษาตั้งแต่เด็ก ครูสอนว่า

"....ให้ไปตากแดด ยามแสงแดดอ่อน เช่นตอนเช้า หรือตอนเย็น

เพื่อรับวิตามินดีจากแสงแดด ทำให้ไม่เป็นโรคกระดูกผุ...."

เดี๋ยวนี้หลายคนก็จำประโยคนี้ได้ดี ความจริง ในแสงแดดไม่มีวิตามิน

ในแสงแดดไม่ว่าจะอ่อนหรือแก่ จะมีแต่รังสีนานาชนิด ซึ่งมีทั้ง

คุณและโทษกับสิ่งมีชีวิต แต่ที่ให้เดินตากแดดยามแดดอ่อน

ก็เพราะว่า ผิวหนังของคนเราสามารถสร้างวิตามินดีได้โดยอาศัยแสงแดด

เป็นตัวช่วยในการสร้าง

ก็ไม่ได้ตำหนิติครูผู้สอนในสมัยโบราณดอก แต่ในหนังสือสุขศึกษา

ในสมัยนั้น เขียนไว้อย่างนั้นจริงๆ (ไม่ทราบว่าสมัยนี้ยังเรียนกันอยู่

หรือไม่)
กลับไปยังรายบอร์ด