กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

รักษาอาการตกขาวด้วยธรรมชาติ


               การที่ผู้หญิงมีอาการตกขาวหลังก่อนช่วงมีประจำเดือน ถือว่าเป็นเรื่องปรกติ แต่หากมีกรณีการเกิดตกขาวมากผิดปกติบ่อยๆ มักบ่งชี้ถึงการติดเชื้อข้างต้น หรือไม่ก็เกิดจากความผิดปกติของตัวมดลูกเอง เช่น คนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมดลูกหย่อน ตกขาว ผนังมดลูกไม่เรียบ มีช่องของรอยย่น หยัก เว้า เป็นต้น ทำให้เกิดปฎิกิริยาที่ร่างกายมีของเสีย เกิดการเชื้อโรค หรืออาการตะกอนก้อนเลือดต่างๆ ตกค้างอยู่ในบริเวณช่องคลอด ซึ่งร่างกายจะหลั่งสารเพื่อมากำจัดสิ่งแปลกปลอมในร่างกายบริเวณนั้น โดยอัตโนมัติ และเป็นธรรมชาติ ส่วนตกขาวที่เกิดขึ้นอาจมีสีใสๆ หรือ ใสๆปนขาวขุ่นๆได้  กรณีที่ร่างกายมีการติดเชื้อ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.blissvite.com/%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3--4.html
กลับไปยังรายบอร์ด