กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

การติดต่อกับโลกวิญญาณ

การติดต่อกับโลกวิญญาณ
มนุษย์เราติดต่อกับโลกวิญญาณนั้นมี 2 ลักษณะคือ

มนุษย์ติดต่อกับโลกวิญญาณ

ผู้ใดบำเพ็ญฌาณญาณสูง จนเกิดทรงสภาพทิพย์อำนาจก็จะสามารถส่งกระแสจิต หรือถอดจิตติดต่อกับโลกวิญญาณ สัมผัสรู้เห็นวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโลกมนุษย์และโลกวิญญาณ แต่ส่วนมากจะสัมผัสได้แต่ชั้นไม่สูงนัก แม้นรกก็รู้เห็นเฉพาะชั้นไม่ลึกนัก

โลกวิญญาณติดต่อกับมนุษย์ ด้วยเหตุ 2 ประการ

วิญญาณทิพย์ที่อาศัยอยู่ในโลกวิญญาณหรือ ที่อาศัยอยู่ในโลกมนุษย์ ล้วนมีสภาพทรงทิพย์อำนาจมากน้อยตามที่ตนบำเพ็ญมา ที่สามารถดลบันดาลให้มนุษย์รับทราบรู้เห็นตามที่วิญญาณอยากจะให้รู้เช่น ลางสังหรณ์ ฝันหรือเข้าทรง เป็นต้น และวิญญาณติดต่อกับมนุษย์ไม่ว่ามาจากแดนไกลหรือที่อยู่ข้างๆตัวเรา มีการติดต่อด้วยเหตุ 2 ประการคือ


ก. วิญญาณมาดี

วิญญาณนั้น จะมาสงเคราะห์ช่วยเหลือให้โชคให้ลาภแนะนำให้คนทำแต่ความดีหรือเตือนภัยอันจะ เกิดกับคนดีอันมีลูกหลานหรือลูกศิษย์หรือบุคคลที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินที่ วิญญาณนั้นเคยเกี่ยวข้อง อันเป็นกรรมพัวพันจากครั้งอดีตกาลที่เกี่ยวเนื่องกันมา

แต่สัตว์ทั้งหลายเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมี กรรมมีวิบากเป็นไปตามคราวเคราะห์ทั้งสิ้น ไม่มีใครหลีกหนีพ้นไปได้ไม่ประมาท หรือเวลาปกติเราก็ไม่ประมาท โดยขยันหมั่นเพียรสร้างแต่ความดีฝึกจิตให้สงบ สวดมนต์ไหว้พระสร้างกุศลอยู่เนื่องๆยามดวงตกอกุศลวิบาก กุศลจะได้หนุนเนื่องให้รอดพ้นจากอันตรายโดยลดจากอาการหนักให้เป็นอาการเบา


ข.วิญญาณมาร้าย

วิญญาณร้ายที่มา เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ส่วนมากจะมีกรรมพัวพันในทางเป็นคู่อริมาก่อน ซึ่งเป็นผลกรรมที่ก่อมาแต่ครั้งอดีตจนเป็นศัตรูจองเวรจองกรรมตามล่ากันมา เป็นชาติ เป็นการมาทวงหนี้ ในฐานะเจ้ากรรมนายเวร

หรือถูกวิญญาณร้ายแกล้ง วิญญาณที่บำเพ็ญมาน้อยกิเลสยังมีมาก ส่วนมากอยู่ใกล้กับมนุษย์ แกล้งให้มนุษย์เจ็บป่วย เพื่อขอส่วนบุญหรือขอเครื่องเซ่นสังเวยบวงสรวง หรือผีชั้นตํ่าที่ถูกคนอื่นบังคับมาเข้าร่าง ทำให้มนุษย์ที่ถูกสัมผัสล้มหมอนนอนเสื่อ

การถอดจิตไปดวงดาวต่างๆของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ คำปรารภ

เรื่อง จุไรท่องเที่ยวดวงดาวนี้ เขียนและพูดขึ้นเพื่อแก้อารมณ์เหงา
ของคนแก่ขี้เหงาเท่านั้นเอง ไม่มีความมุ่งหมายให้ใครเชื่อตามที่เขียนและพูด
เพราะดวงดาวต่าง ๆ ที่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันไม่เพียงแต่รู้ตามตำรา
สามารถไปสู่ดวงดาวต่าง ๆ ได้แล้ว ดวงดาวของนักวิทยาศาสตร์เป็นดวงดาว
แท้ แต่ดวงดาวเรื่องจุไรเป็นดวงดาวจิต ความนึกคิดแก้เหงา เอาเป็นตำรา
เรียนไม่ได้
แต่ทว่าถ้าเอากันด้านธรรมในเรื่องจุไรแล้ว ขอยอมรับว่ามีจริงตาม
นั้น พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ และมีผลตามที่ทรงตรัสแก่คนส่วนมากที่สามารถ
จะระงับอารมณ์จากกิเลสชั่วคราว และก็เป็นความสามารถเล็กน้อยขั้น
กระจุ๋มกระจิ๋มในหลักสูตรพระพุทธศาสนา
ฉะนั้นท่านที่อ่านนิทานเรื่องจุไรก็ขอได้โปรดเข้าใจด้วยว่า เรื่องนี้
เป็นนิทาน ความหมายคำว่า “นิทาน” มีความหมายว่าอย่างไร คิดว่าท่าน
ทั้งหลายทราบดีแล้ว แต่ธรรมที่มีในเรื่องนิทาน หากท่านผู้อ่านจะลองพิสูจน์
ดูด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในหลักสูตร ฉฬภิญโญ ก็เห็นว่า
จะช่วยให้หายเหงาได้ไม่น้อย
ความมุ่งหมายในการเขียนได้บอกแล้ว่า เขียนและพูดเพื่อแก้เหงา
เท่านั้น ไม่มีความมุ่งหมายอย่างอื่น ฉะนั้นเรื่องที่จะพูดต่อไปคงไม่มีอะไร
ที่สุดนี้ ขอท่านผู้อ่านทั้งหลายจงเป็นผู้หายเหงา เหมือนคนแก่ขี้เหงา
ที่เขียนเรื่องจุไรนี้โดยทั่วกันเถิด
หมายเหตุ: กระทู้ถูกปิด เจ้าของถูกแบนหรือถูกลบ
กลับไปยังรายบอร์ด