กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
อย่าตอบโพสหลายอันติดกันน้ะจ้ะ ๆ ' ใครเห็นเข้าจะโดคตัดคะแนนเอาได้ ๆ .

3 เดือนก่ถือว่านานสำหรับวัยรุ่ น ปกติ ไม่ถึงเดือนก่เบื่อแล้ว + 55 ๆ
ดีแล่ะจ้ะ ที่เลิกได้ ๆ ถ้านาน ๆ ก่านิ่ก่เสียใจแย่ เป็นกำลังใจให้ .
กลับไปยังรายบอร์ด