กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ถ้ามีบริษัทแบบนี้จาทำไงกัน

บริษัทแห่งหนึ่งได้ติดประกาศปรับปรุงระเบียบใหม่ นัยว่าเพื่อประสิทธิผลของกิจการ เนื้อความว่า

"ถึงพนักงานทุกท่าน เรื่องเพิ่มเติมกฎการขาดงาน"? ตามประวัติการทำงานของพนักงานทุกท่านที่ผ่าน ทางบริษัทฯ ได้เห็นควรที่จะปรับปรุงมาตรการและนโยบายใหม่ ซึ่งพนักงานทุกท่านจะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กำหนดใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ลาป่วย : ห้ามลา ใบรับรองแพทย์ไม่ถือว่าเป็นหลักฐานในการลา เพราะทางบริษัทฯ เชื่อว่า หากคุณสามารถไปหาหมอได้ ถือว่าคุณสามารถมาทำงานได้ตามปกติ

ลาเพื่อการผ่าตัด : นโยบายนี้ถือเป็นโมฆะ ทางบริษัทถือว่าได้จ้างพนักงานทุกท่าน ณ สภาพนั้นๆ เพราะฉะนั้นพนักงานห้ามเฉือนชิ้นส่วนหนึ่งหรือ หลายชิ้นในร่างกายของคุณออกไป หากคุณเฉือนออกไปจริงๆ บริษัทฯ จะถือว่าคุณมีค่าน้อยกว่าที่บริษัทฯ ตกลงว่าจ้างไว้ และอาจจะเจรจาค่าตอบแทนของคุณใหม่ในอัตราที่น้อยลง

ตาย (ญาติ) : ไม่มีข้อแก้ตัว อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ถือว่าคุณไม่สามารถช่วยให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้ ถ้าหากงานศพนั้นๆ จัดในตอนเย็น ทางบริษัทฯจะอนุโลมให้คุณออกก่อนเวลาได้ 1 ชั้วโมง แต่คุณจะต้องทำงานล่วงหน้าเพื่อไม่ให้งานสะดุดติดขัด

ตาย (พนักงาน) : บริษัทฯ อนุโลมให้ตายได้ แต่ทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้พนักงานแจ้งล่วงหน้า เป็นเวลา 2 อาทิตย์ นโยบายบริษัทฯ มีอยู่แล้วว่า คุณมีภาระหน้าที่จะต้องฝึกงานให้แก่พนักงานคนต่อไป

หมายเหตุ : ทางบริษัทฯ เริ่มเล็งเห็นแล้วว่าพนักงานใช้เวลาอยู่ในสุขานานเกินไป บริษัทฯ จะจัดให้เข้าสุขาเรียงลำดับตัวอักษร เช่น ชื่อจริงขึ้นต้น ก ให้เข้าสุขาเวลา 8.15-8.30 นาฬิกา ถ้าเวลานั้นคุณไม่เข้า ทางบริษัทจะถือว่าสละสิทธิ์ จะให้สิทธิ์ใหม่ในวันต่อไป ....?

(ขำ ๆ ...ก็ว่ากันไป~!!)


เครดิต:[url=http://www.[URL REMOVE].com/topic/149374]http://www.[URL REMOVE].com/topic/149374[/url]
แต่ละข้อ..ทำได้ก็ไม่ต้องเป็นมนุษย์กันแล้ว..
ถ้าเปนบริสัดงี้ ลาออกแล้วเผาแม่มมันเยยคร่ะ ไม่สนใจแระ
ไม่ทำหรอก บอสัดปัญญาอ่อนงี้
วางระเบิดบริษัทแม่มเรยแบบนี้
แจ้งล่วงหน้า 2 อาทิต ก่อนตาย - -
บริษัทมันอยู่ไหนหว่า จะได้เอาระเบิดไปวาง
ถ้ารู้ว่าจะตายวันไหนก็คงจะแจ้งให้ได้หรอก
กลับไปยังรายบอร์ด