กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ข้อตกลงในการแนะนำและโปรโมตเกม

ข้อตกลงร่วมกันในการใช้งานในบอร์ดนี้

1. ต้องเป็นเกมที่ไม่ผิดต่อกฏหมาย จารีตประเพณี ศีลธรรมและต่อประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. ห้ามแจกไฟล์ดาวโหลดเกม ภายในบอร์ด Hi5thai.com


เว็บไซต์ www.hi5thai.com   เป็นเพียงสื่อกลาง ใน การโปรโมตและแนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับเกม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกเท่านั้น  ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือรู้เห็น หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับรายใดๆทั้งสิ้น
หากเกิดปัญหา เว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดใดทั้งสิ้น


***โปรดใช้วิจารณญาณ ในการตัดสินใจ***
หมายเหตุุ : ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการลบกระทู้, ข้อความและอื่นๆ ที่ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด หรือไม่เหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กลับไปยังรายบอร์ด