กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
User : Zoneme    NickName : Copter(คอปเตอร์)
สมัครวันใดวันหนึ่งในปี่นี้ อิอิ
รู้จักจาก ไวรัสชั่น ... แต่นอนนี้ล่มละ กลายเป้น ซอยยิก(ซอยกิ๊ก)
โอ๊ย เข้ามาละรู้สึก หนาวเย๊น *-*
อยากให้ ไฮไฟว์ไทย อัพเวอร์ชั้นเป็น ดิสคัทเอ๊กซ์ หนึ่ง สักที  ละ ก๊จัดกิจกรรมเยอะ ๆ
1

จำนวน

  • llPinkyll

กลับไปยังรายบอร์ด