กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
ตอบกลับ 1# GothicRockMetal
แหล่มค๊าฟ
ว้าวมีแบบนี้ด้วยหรอค๊าบ
ขอลองครับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
สวยมากมายขร๊
ขอบ คุน ครับ*
ขอบคุณมากครับ
ขขขขอออบบบบบบบคคคคุณณณณคคคคค่าาาาาา เเเเรรราาาไไไม่ไไไดด้้สสสแปปมอออักกกษษาาารรร นร่ะะะะะ

พออออดดีีีแป้้้้้้้นนนนนนนนนนนพพพิิิิิิิิิิมมมมมมมมมมมมมััััััััันนนนนนนนนนนนนนค้าาาาาาาาาาาาางงงงงง แแแแแแลลลลลลลล้้้้้้วเเเเราเป็นคนนนนนนนนพิมมไม่ค่ออออออออออยยยยยยยยยเร็วววววววววววววอ่ะะะะะะนร้าาาาาาาา ้ลยยยยยยยยย เป็นนนนนนนนแบบบบบบบบนี้้้ อออออ่าาาาานนนนนนด้วยยยนร่ะะ อย่าาาหักน้ำใจจจเราเลยนร่ะะะะะะะะะะะะะ
สวยมากเลยงับ

ขอบคุณมากนะครับ หุ
สวยมากเลยงับ

ขอบคุณมากนะครับ หุ
ขอบคุณคับ พี่
ขอบคุณค่ะ
สอนน่อยนะคะ
.........................................
ขอบคุณมาก ๆ ครับ
กลับไปยังรายบอร์ด