กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

B = 11

1

จำนวน

  • icecee

2. B เดิมมีเงิน 130 บาท
1

จำนวน

  • icecee

2. แบ่งขายได้อันละ  62.50 บาท
1

จำนวน

  • icecee

E = 56
1

จำนวน

  • icecee

4. ปูมี 5 ตัว
1

จำนวน

  • icecee

เหลือง = 5

ทายสีเหลืองครับ
กลับไปยังรายบอร์ด