กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
ใน ที่ หนึ่ง
อีก ที่ หนึ่ง *
ซึ่ง  มี  หนึ่ง

แจมด้วยครับๆ
แล่ะ อัน หนึ่ง -*-
หนึ่งและหนึ่ง
จึง เป็น หนึ่ง
รวม อีก หนึ่ง -0-*
ไม่็ เป็ น หนึ่ง [ เพราะเป็นสอง ]
เกือบ ได้ หนึ่ง -0-*
งง กับ หนึ่ง [งงจริง ๆ นะ]

อยาก เตะ หนึ่ง

17.gif
21-2-2010 15:30

เจ็บ เลย หนึ่ง
โดน เลย หนึ่ง -0-*
ตาย เลย หนึ่ง
เข้า โลง หนึ่ง [ตาย ๆ]
กลับไปยังรายบอร์ด