กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ทำไมเม้นกรุ๊ปไม่ได้

กรุ๊ปอื่นๆ เม้นได้ แต่มีกรุ๊ปแค่กรุ๊ปเดียวที่เม้นไม่ได้อ่ะ ทำไมๆ
กลับไปยังรายบอร์ด