กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

อา ศัย อยู่

เจอ อา จารย์

ครู เรย บอก

ไป ก่อ ได้

เค้า   เห้น   ด้วย   

จ่ะ รู้ หร๊า

จ น

ไ ป

เ จ อ
เขา   เรย   เรียก  
เรย  ทำ  ให้   
กลับไปยังรายบอร์ด