กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
เลย ซื้อ ไหม่

เหลือ แต่ ไม้

ทำ    ไง     ดี                  
ไม่  รู้  ซี      
งาน        เข้า         แล้ว              
พาย  เรือ  เเจว   
เก็บ

ดอก

บัว
นำ

ไป

ขาย


ได้  เงิน  มา   

ทำ ตัง หาย

โดด ตึก ตาย

ดัน ไม่ ตาย

แต่ เกือบ ตาย
เจอ  พยา  บาล
ขาว สวย ซิง
จัดต่อไป
กลับไปยังรายบอร์ด