กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
ว่า จะ ไป

เดิน เที่ยว ห้าง

ห้าง แถว ไหน
พา รา กอน
ทำ ไร อยู่

เดิน ซื้อ ของ

หัน ปาย เจอ ...
กลุ่ม เพื่อน ชื่อ...
ว่า เห้ย ครับ
เห้ ย !!* ทั๊ก ส์ ว่า ~ ..*

มา ด้วย หรอ

ไม่  มา  จ่ะ !
เกรียน เรา งง ??~!!~ **

พูด เรื่อง ไร

จ่ะ รู้ หร๊า

กลับไปยังรายบอร์ด