กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

[Restaurant City] เฉลยคำตอบในrestaurant

Q: Bechemel sauce is know as…
A: White Sauce

Q: To blanch a vegetable, means to?
A: Boil and Cool off quickly

Q: What is a Calzone?
A: A turnover made of pizza dough

Q: In which restaurant would you typically find Calzone?
A: Italian

Q: Caviar is made from?
A: Fish Egg

Q: What kind of pizza is chicago style?
A: Deep dish

Q: Chilli is a?
A: Fruit

Q: Which of these chillies is the spiciest?
A: Naga jolokia pepper

Q: What is chinese gooseberry called in ancient time?
A: Kiwi

Q: What is chocolate bloom?
A: Cocoa fat or sugar

Q: The chuck is found where on the cow?
A: Front

Q: Which continent produces the most cocoa?
A: Africa

Q: What is coconut?
A: Fruit

Q: Dim sum originated from which country?
A: China

Q: Dulce de leche is prepared by heating…?
A: Sweetened Milk

Q: The flank is found where on the cow?
A: Mid

Q: Foie gras is food made from which part of an animal?
A: Liver

Q: In England, French Fries are called?
A: Chips

Q: To garnish a food means?
A: Add final touches

Q: Granny smith apples are?
A: Green

Q: Grapes grow on?
A: Vines

Q: Where is the hamburger originaly from?
A: United states

Q: What is Hashi?
A: Japanese Chopsticks

Q: What is the main ingredient in Hummus?
A: Chickpeas

Q: Kimchi is a Korean dish made of fermented?
A: Vegetables

Q: Lard is the fat obtained from which animal?
A: Pig

Q: Natto, a traditional Japanese food, is made from fermented?
A: Soybeans

Q: New-York Style Pizzas are generally?
A: Thin crust

Q: The pizza originates from which country?
A: Italy

Q: To poach something means?
A: To cook in boiling water

Q: To Proof dough means to…
A: Allow it to rise

Q: Prunes are dried…?
A: Plums

Q: Raisins are dried…?
A: Grapes
Q: To refresh vegetables is….?
A: To immerse in COLD water

Q: What is the color of Rhubarb?
A: Red

Q: The rump is found where on the cow?
A: Back

Q: What is Saffron?
A: Spice

Q: Sauerkraut is made from?
A: Fermented Cabbage

Q: To saute a dish, means to?
A: Fry quickly in hot pan

Q: The sirloin is found where on the cow?
A: Mid

Q: What is Stracchino?
A: a fresh cheese from Italy

Q: In which restaurant would you typically find sushi?
A: Japanese

Q: Where does taco orignate from?
A: Mexico

Q: In which restaurant would you typically find Tapas?
A: Spanish

Q: Tofu is made of …. ?
A: Soybean

Q: A tomato is a?
A: Fruit

Q: What is the colour of Tuna?
A: Pink

Q: Where is Tuna from?
A: Salt Water

Q: Venison is the meat from what animal?
A: Deer

Q: What is the main ingredient of wasabi?
A: Horseradish

Q: Calamari fried is?
A: Squid

Q: Which country produces more chocolate?
A: Africa

Q: The main ingredients in Tzatziki are?
A: Yoghurt and Cucumber

Q: Agar is a gelatinous substance derived from what?
A: Seaweed

Q: Steak Tartare is a meat dish made from raw?
A: Beef

Q: A Crepe is typical a?
A: Thinly cooked pancake

Q: Naan bread is often served with?
A: Indian Food

Q: Which sauce is typically used in the dish eggs benedict?
A: Hollandaise sauce

Q: What is houmous made from?
A: Chick peas

Q: Where did Feta Cheese come from?
A: Greece

Q: The main ingredient in Guacamole is?
A: Avocado

Q: Honey comes from?
A: Bees

Q: What is Ketchup made of?
A: Tomatoes

Q: Which of the following spices is the most expensive?
A: ถ้าตัวเลือกมี Saffron ให้เลือก Saffron ถ้าไม่มีให้เลือก Pure Vanilla

Q: In which restaurant would you typically find tacos?
A: Mexican
1

จำนวน

คืออะไรหรอคร๊าฟ
หาไม่ทันให้เวลาแค่ 10 วิ พอรู้แล้วแต่ไม่ทันแค่อีก วิ เดียว
เราไม่รู้ว่าตอบอะไร เราเลยได้แต่สุ่มเอา แต่ที่แปลกคือ ตอบถูกด้วย ^^
บางอันก็รู้ บางอันก็ไม่รู้อ่ะ
ชอบผิดตรงคำถามเนื้อวัวบ่อยๆ
ตอบผิดเป็นประจำกว่าจาแปลได้ตอบม่ายทันซะที
ช่วงนี้ตอบผิดตลอด หาตังยากด้วย เลยไม่เล่นซะเลย
เมื่อก่อนตอบไม่ค่อยได้เลยล่ะ

แต่ตอนนี้เก่งขึ้นหรือคำถามง่ายก็ไม่รู้??
มาหาไม่ทันอ่ะ
ขอบคุณมากๆๆค่ะ  บางที  เราตอบมั่วๆๆ็ก็ถูกด้วยเร่ะ
กลับไปยังรายบอร์ด