กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
1108

ฟุตบอลมี 11 อัจฉริยะมี 8
6228

ไม่ว่าอารายอ่า

-*-
เคยเห็น ในสมุดเล่มเล็ก


^^

1

จำนวน

  • KiieKung

ช่าย 9118 ป่าวนิ
9 5 7 3

เดาเอานะ  
เกมยกทัพ ข้างล่ะ 3 รวมเป็น 6
ฟุตบอล ข้างล่ะ 11 สองข้าง 22
เกมส์อัจฉริยะ มีคนเข้าเล่นทั้งสิ้น 8 คน
จึงตอบ 6228
1

จำนวน

  • KiieKung

ข้อ 10" ลบห้าสอยกระทิงทิ้งสิบห้า "
558262b0he20icne.gif
5-10-2009 22:20

แบ่งเป็น 2 วรรค คือ ลบห้าสอยกระทิง และ ทิ้งสิบห้า
ทิ้งสิบห้าคือให้ทิ้งตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำว่าสิบห้า ใน ลบห้าสอยกระทิง
คำที่ได้จากการทิ้งตัวอักษรก็คือ ลอยกระทง คือ วันเพ็ญ(15)เดิอนสิบสอง(12)
นั่นคือ 1512
1

จำนวน

  • KiieKung

เราลองพยายามคิดด้วยตัวเอง โดยไม่เปิดเน็ต เล่นไม่ไหวเลย ปวดหัว
1

จำนวน

  • KiieKung

ปวดหัวปวดหัว
ข้อ 11


" ไทย - ไม่ - เห็น = จีน - เห็น "
558262b0he20icne.gif
6-10-2009 12:40

7980  
หรือป่าวครับ
1

จำนวน

  • KiieKung

งง ปวดหัว

ข้อ 12


" ก่อนอี้ล้มเณรเปื้อน "
558262b0he20icne.gif
6-10-2009 19:38

9638

^^

1

จำนวน

  • KiieKung

ก่อนคำว่า อี้ คือ เก้าอี้
ก่อนคำว่า ล้ม คือ หกล้ม
ก่อนคำว่า เณร สามเณร
ก่อนคำว่า เปื้อน คือ แปดเปื้อน
ได้ว่า 9638
1

จำนวน

  • KiieKung

กลับไปยังรายบอร์ด