Board logo

ชื่อกระทู้: กว่าจะได้เป็นแม่ [สั่งพิมพ์]

ผู้โพสต์: yaifaiiz    เวลา: 10-8-2008 17:57     ชื่อกระทู้: กว่าจะได้เป็นแม่

เมื่อรู้ว่าตัวเธอนั้นตั้งท้อง เฝ้าประคองด้วยใจที่มุ่งหวัง
สิ่งที่ชอบเผ็ดร้อนเธอระวัง เพื่อปกกันลูกน้อยจะกระเทือน
แม้ไม่รู้ว่าจะชายหรือหญิง เธอประวิงเฝ้านับครบวันเคลื่อน
แม้จะเจ็บจะกลัวตัดทั้งปวง เธอปลื้มทรวงเสียงแว้แรกเริ่มดัง
   
เริ่มตั้งไข่ใจพองประคองลูก ความพันผูกแนบแน่นสุดขานไข
เริ่มหัดเดินหัดพูดแม่สุขใจ ก้าวแรกได้ให้ลูกด้วยผูกพัน
แม่เป็นครูคนแรกของชีวิต ชี้ถูกผิดให้ลูกรู้ด้วยความฝัน
เติบโตใหญ่รวยจนไม่สำคัญ ขอลูกฉันเป็นคนดีของสังคม
   
มาวันนี้แม่เริ่มแก่ชราล้า แม่มองหาลูกทุกคนอยู่ที่ไหน
จากอกแม่ลืมแม่ไม่ห่วงใย ถึงเศร้าใจแต่แม่ไม่โกรธเคือง
ถ้าใครยังมีแม่ขอเชิญเถิด กราบเท้าเทิดบาทแม่ประเสริฐเหลือ
กตัญญูรู้คุณบุญคุ้มตัว แม้สิ่งชั่วต้องแพ้พ่ายกตเวทิตาคุณ


ผู้โพสต์: มนุษย์รั่ว    เวลา: 29-3-2010 18:39

สงสารนะครับ  ~ โตแระลืมพ่อแม่กานอ่ะ
ยินดีต้อนรับสู่ hi5Thai! (http://hi5thai.com/) Powered by Discuz! 7.2