กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ชนิดของซิลิโคนในการเสริมจมูก แบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1.ซิลิโคนสำเร็จรูปซิลิโคนสำเร็จรูป คือ ซิลิโคนถูกผลิตขึ้นแบบสำเร็จ ผ่านการเหลาเป็นทรงมาแล้ว มีขนาดความกว้างและยาวที่แตกต่างกันหลายหลายขนาด โดยก่อนที่จะเสริมจมูก แพทย์จะเลือกขนาดของซิลิโคนที่ใกล้เคียงกับฐานจมูกของผู้เข้ารับบริการและนำมาปรับแต่งอีกเล็กน้อย เพื่อให้เหมาะสมกับโครงจมูกของแต่ละบุคคล

ข้อดี

ได้รูปทรงที่แน่นอน
โอกาสที่จะเบี้ยว หรือเอียงน้อย
เลือกได้หลายแบบตามความนิ่ม – แข็ง
ทางที่ดี เวลาเลือก ซิลิโคนเสริมจมูก ควรเลือกแบบที่มีความนิ่มปานกลาง เพื่อป้องกันเวลาเกิดอุบัติเหตุ ล้มลงหน้าฟาดกับพื้น จะได้ไม่กระทบกับจมูกที่เราไปทำมามากนัก

ข้อเสีย สามารถปรับแต่งได้บางจุดเท่านั้น หากปรับบางส่วนไป อาจจะทำให้รูปร่างเสียสมดุล อาจจะไม่พอดีกับจมูกของผู้เข้ารับบริการทุกคนเนื่องจากแต่ละคน ฐานจมูกเดิมไม่เหมือนกัน และไม่สามารถเลือกรูปทรงได้


2.ซิลิโคนแบบเหลาซิลิโคนที่เหลา  แพทย์จะเป็นผู้เหลาซิลิโคน ตั้งแต่ยังเป็นบล็อกสี่เหลี่ยม โดยจะออกแบบรูปทรงให้เหมาะสมกับรูปจมูกของผู้เข้ารับบริการ ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคที่ใช้ความประณีตสูง เปรียบเสมือนงานศิลปะ ที่แพทย์ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการออกแบบเพื่อให้ได้รูปทรงที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับบริการที่สุด

ข้อดี คือ สามารถออกแบบรูปทรงให้เหมาะสมกับจมูกของผู้เข้ารับบริการแต่ละรายได้ ทำให้ได้รูปทรงจมูกที่ใกล้เคียงกับความต้องการ แพทย์จะเหลาซิลิโคนให้รับกับฐานจมูกเดิมของผู้เข้ารับบริการ โดยต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์ของแพทย์อย่างมาก

ข้อเสีย ใช้เวลาในการผ่าตัดค่อนข้างนาน และขึ้นอยู่กับฝีมือแพทย์ผู้ทำด้วย
กลับไปยังรายบอร์ด