กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

เมื่อฟิสิกส์มาเกี่ยวข้องกับหัวใจนั่งอ่านหนังสืออยู่ดีๆก็เริ่มปล่อยใจ....

ใจอยู่นิ่งๆปล่อยไปในแนวดิ่งความเร็วต้นเท่าไหร่?

ใจอยู่ต่างกันออกเดินไม่พร้อมกันกว่าใจจะพบกันใช้เวลาเท่าไหร่?

ใจหนึ่งอยู่สูง อีกใจอยู่ต่ำ ใจที่อยู่ต่ำจะพบใจสูงได้ไหม?


ลองใช้สูตรคิดดู

1. v = u+gt ใช้เมื่อไม่สนใจ s


2. s = [v+u]/2 t ใช้เมื่อไม่สนใจ a


3. s= ut + 1/2gtt ใช้เมื่อไม่สนใจ v

4. vv = uu + 2as ใช้เมื่อไม่สนใจ t

ไม่มีสูตรไหนเลยที่ไม่สนใจ u

แสดงว่า u ต้องน่าสนใจ


ทุกสูตรสนใจ u

ทุกคนสนใจ u

Everybody like U ไม่เว้นแม้แต่ Iชะ ทำไมอ่านแล้วเขินแปลกๆ กร๊า~ -/โดนพี่นุ่นบ้องหัว
กลับไปยังรายบอร์ด