กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ขอเพลง

พี่ขัวญค๊น้องอยากได้เพลงขอบใจนะ

อ๊ค๊

ขอโค้ดหน่อย
<center><embed src="http://www.youtube.com/v/nBH9Gm-ZHjc?fs=1&hl=en_US&loop=1;autoplay=1;color1=ffffff;color2=fbeaf9" type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="250" /></center>

ขอบใจนะ แพรว คณิตกุล
กลับไปยังรายบอร์ด