กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ความเป็นมาของตารางธาตุ

ตารางธาตุ หมายถึง ตารางที่นักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมา เพื่อแบ่งธาตุที่มีสมบัติเหมือนกันออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ง่ายแก่การศึกษา โดยแบ่งธาตุทั้งหมดออกเป็นหมู่และคาบ

          ธาตุที่อยู่ในแนวดิ่งเดียวกัน เรียกว่า อยู่ในหมู่เดียวกัน

          ธาตุที่อยู่ในแนวนอนเดียวกัน เรียกว่า อยู่ในคาบเดียวกัน

          ในระหว่างปี พ.ศ. 2346 ถึง 2456 มีธาตุต่าง ๆที่พบในธรรมชาติประมาณ 63 ธาตุ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้พยายามจัดธาตุเหล่านี้ให้เป็นหมวดหมู่หรือเป็นตารางธาตุโดยในช่วงแรก ๆ นั้นแบ่งธาตุออกเป็นหมวดหมู่โดยอาศัยสมบัติของธาตุ ทั้งนี้ได้จากการสังเกตพบความคล้ายคลึงกันของสมบัติของธาตุเป็นกลุ่ม ๆ ทำให้นำมาจัดเป็นตารางธาตุได้ เช่นแบ่งกลุ่มโดยอาศัยสมบัติเกี่ยวกับโลหะ-อโลหะ โดยอาศัยสมบัติของความเป็นกรด-เบสของธาตุ เป็นต้น ต่อมาเมื่อหามวลอะตอมของธาตุได้ จึงใช้มวลอะตอมมาประกอบในการจัดตารางธาตุ จนในปัจจุบันจัดตารางธาตุโดยอาศัยการจัดเรียงอิเล็กตรอน
1

จำนวน

อ่านะ ขอบคุณมากค่ะ ><
ขอบคุณมากค่ะ
สอบตกเลยเรา
ขอบคุณมากคร่ะ สำหรับความรู้ทางเชิงวิทยาศาสตร์
น้องตกแต่งเว็บให้ดูดีขึ้นอีกนิดก้อดีน่ะคร่ะ
หาไรมาแต่งบ้าง กระทู้ไม่น่าสนใจเลยยอ่ะ --
สอบตกเลยเรา
Y@GuZ44-555+ โพสต์เมื่อ 27-9-2010 09:43เหมือนกันเลย ตารางธาตุ
ขอบคุณค่ะ ที่นำสิ่งดีดีมาให้อ่านค่ะ
ควรแก้ให้กระทู้มีลูกเล่นมากกว่านี้นะคะ
สามารถเพิ่มเติม กริตเตอร์ได้ที่ ไฟล์อับโหลด
แล้วธาตุน้ำ ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟอยู่หมู่ไหนคาบไหนหว่า..
^^
ขอบคุณที่เอาความรู้มาแบ่งปันกันนะครับ
ขอบคุณความรู้ทีี่เอามาแบ่งปันกันน๊า
กลับไปยังรายบอร์ด