กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ประวัติเพลงชาติ 1 (ลาว)

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20-8-2010 22:07 โดย Oo__อากาศ__oO

เพลงชาติลาว  

   ເພງຊາດລາວ
    เพงซาดลาว
คำแปล: เพลงชาติลาวabbr_d8d85b3f6a06adf6139bf1b3937c6a48.gif
20-8-2010 20:51ไม่ค่อยชัดขออภัยครับ


เนื้อร้อง สีซะนะ สีสาน, พ.ศ. 2518
ทำนอง ดร.ทองดี สุนทอนวิจิด, พ.ศ. 2484
ประกาศใช้ พ.ศ. 2490 (ทำนองและเนื้อร้องเดิม)
พ.ศ. 2518 (เนื้อร้องปัจจุบัน)


Flag-Lao.png
20-8-2010 21:00เพลงชาติลาว หรือ เพงซาดลาวในภาษาลาว (ลาว: ເພງຊາດລາວ) เป็นเพลงที่ได้รับการรับรองให้เป็นเพลงชาติของราชอาณาจักรลาวอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2490 แต่งขึ้นทั้งส่วนคำร้องฉบับแรกสุดและทำนองเพลงเมื่อปี พ.ศ. 2484 โดย ดร.ทองดี สุนทอนวิจิด (ດຣ.ທອງດີ ສຸນທອນວິຈິດ: พ.ศ. 2448 - 2511)

เมื่อพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสามารถล้มล้างรัฐบาลระบอบกษัตริย์ได้สำเร็จในปี พ.ศ. 2518 เนื้อร้องของเพลงชาติลาวสมัยราชอาณาจักรจึงถูกยกเลิก และได้มีการเปลี่ยนเนื้อเพลงเป็นฉบับที่แต่งโดยท่านสีซะนะ สีสาน (ສີຊະນະ ສີສານ) โดยประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เนื้อเพลงชาติฉบับดังกล่าวได้ใช้มาจนถึงปี พ.ศ. 2531 รัฐบาลลาวจึงได้รับรองเพลงชาติซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อเพลงบ้างเล็กน้อยมาเป็นเนื้อร้องฉบับปัจจุบัน ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2531เนื้อร้อง

สมัยสปป. ลาว (2518 - ปัจจุบัน)

ทำนอง: ทองดี สุนทอนวิจิด
คำร้อง: สีซะนะ สีสาน


    ซาดลาวตั้งแต่ใดมา
ลาวทุกถ้วนหน้าเซิดซูสุดใจ
ฮ่วมแฮงฮ่วมจิดฮ่วมใจ
สามักคีกันเปันกำลังเดียว
เดัดเดี่ยวพ้อมกันก้าวหน้า
บูซาซูเกียดของลาว
ส์่งเสิมใซ้สิดเปันเจ้า
ลาวทุกซ์นเผ์่าสะเหมีพาบกัน

บํ่ให้พวกจักกะพัด
และพวกขายซาดเข์้ามาล์บกวน
ลาวทังมวนซูเอกะลาด
อิดสะละพาบของซาดลาวไว้
ตัดสินใจสู้ซิงเอาไซ
พาซาดลาวไปสู่ความวัดทะนา


สมัยราชอาณาจักรลาว (2484 - 2518)

สมัยพระราชอาณาจักรลาวคำร้องและทำนอง: ทองดี สุนทอนวิจิด


  ซาดลาวตั้งแต่เดิมมา
ขึ้นซื่อลือซาอยู่ในอาซี
ซาวลาวผูกพันไมตฺรี
ฮ่วมสามักคีฮักห่อโฮมกัน
ฮักซาดฮักปะเทดเฮ์า
ฮักเจ์้าป์กเกดเกสา
โฮมฮักฮ่วมสาสนา
แต่บูฮานมาฮักสาดินแดน

บํ่ให้ซาดใดมาลวน
ฮาวีร์บกวนยาดแย่งซีงเอา
ไผขืนเข์้ามาลู่ว่นวาย
สู้จ์นต์วตายต้านทานสัดตู
ซ่วยเซิดซูเลือดเนื้อเซื้อเผ์่า
ฟื้นฟูกู้เอ์าบันเท์าทุกกัน


หวังว่าคงได้ความรู้เยอะนะครับ ต่อไปเป็นเพลงชาติ กัมพูชา ครับ

ผู้นำความรู้มาให้ อากาศ
IMG_5855.jpg
โอ้วโห  จริงหรอเนี้ย ๆ
นะประเทศเพื่อนบ้าน เรา นั้นเอง คริคริ
น้องอากาศ

เป็นไรกับวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์อ่ะ

แอบชอบอาจารย์สอนวิชานี้อ่อคะ

โอ้โห จิงหรอนิ
ภาษาลาวกับภาษบ้านเรานี่มันใกล้...กันจังเนอะ
น่าสนใจมากเลยครับ
กลับไปยังรายบอร์ด