กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่
ผลุดลุกผลุดนั่ง
เป็นคำวิบัติคับ
ผลุดลุกผลุดนั่ง
เป็นคำวิบัติคร่า
ผลุดลุกผลุดนั่ง  ผิดจ้า
ผลุดลุกผลุดนั่ง  ผิดค่ะ
ผลุดลุกผลุดนั่ง   เป็นคำที่ผิดค่
ผลุดลุกผลุดนั่ง  

วิบัติคร่า......
กลับไปยังรายบอร์ด