กลับไปยังรายบอร์ด โพสต์ใหม่

ขนมฝักบัว

โครงงานธุรกิจสู่อาชีพอิสระ
โครงงานธุรกิจ  ขนมบัวทอง

จัดทำโดย

1. นาย        กฤษกร       กิวหลิม                        เลขที่ 2  ห้อง 4/9
2. นางสาว  ฐิติรัตน์      ธนโชติวราธิษณ์                เลขที่ 29  ห้อง 4/9
3. นางสาว  วิมลทิพย์   ช้างนะ                        เลขที่ 42  ห้อง 4/9
4. นางสาว  นิโลบล      สุขเฉวง                        เลขที่ 45  ห้อง 4/9
5. นางสาว  ชลธิชา       อ่ำกอง                        เลขที่ 47  ห้อง 4/9
6. นางสาว  ชนัดดา       เอี่ยมทัพ                         เลขที่ 54  ห้อง 4/9

เสนอ
อาจารย์  จันทิรา  คงพูล

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา  งานธุรกิจ
โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร


โครงงานธุรกิจสู่อาชีพอิสระ
โครงงานธุรกิจ  ขนมบัวทอง

รายชื่อสมาชิก
1. นาย        กฤษกร       กิวหลิม                        เลขที่ 2  ห้อง 4/9
2. นางสาว  ฐิติรัตน์      ธนโชติวราธิษณ์                เลขที่ 29  ห้อง 4/9
3. นางสาว  วิมลทิพย์   ช้างนะ                        เลขที่ 42  ห้อง 4/9
4. นางสาว  นิโลบล      สุขเฉวง                        เลขที่ 45  ห้อง 4/9
5. นางสาว  ชลธิชา       อ่ำกอง                        เลขที่ 47  ห้อง 4/9
6. นางสาว  ชนัดดา       เอี่ยมทัพ                         เลขที่ 54  ห้อง 4/9

หลักการและเหตุผล
ขนมฝักบัว  เป็นขนมไทยชนิดหนึ่ง  ซึ่งมีมาแต่โบราณ  แต่คนในสมัยนี้มักจะไม่รู้จัก  ถ้าเคยทาน  ส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ว่ามันชื่ออะไร  หรือทำแบบใหน  เราจึงได้นำมาทำเป็นโครงงาน

วัตถุประสงค์ในการทำโครงงาน
1. อยากให้บุคคลทั่วไปสามารถทำขนมทานเองได้
2. สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้
3.ที่คนในกลุ่มเกิดความคิดเพราะว่าบ้านเขาเองได้ทำขายอยู่ และประหยัดเงินได้ด้วย
กลุ่มเป้าหมาย
1.กลุ่มนักเรียน และอาจารย์ในโรงเรียน
2.เด็ก วัยรุ่น ผู้สูงอายุ
3.แม่บ้าน


สถานที่ดำเนินการ
บ้านนางสาว ชลธิชา  อ่ำกอง
(http://www.hi5thai.com/viewthrea ... e%3D1&frombbs=1)

วิธีดำเนินการ - ขั้นตอนการทำ
อุปกรณ์
น้ำตาลปีบ                1        กิโลกรัม
แป้งข้าวเจ้า                1        กิโลกรัม
แป้งข้าวเหนียว        2 ½   ขีด
น้ำอุ่น                        5 ½        ถ้วยตวง
วิธีทำ
เอาแป้งทั้งหมดมาผสมกับน้ำ 5 ถ้วยตวง  นวดแป้งไปในทางเดียวกัน  พอนวดแป้งจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว  ใส่น้ำตาลปีบลงไป  นวดให้น้ำตาลและแป้งเป็นเนื้อเดียวกัน  ใส่น้ำอุ่นอีก ½ ถ้วยตวง  ใช่ช้อนคนจนเหนียวได้ที่  เอาแป้งที่ได้แล้วมากรอง เอาเศษผงออก  เสร็จแล้วก็เอาลงทอดในกระทะขนาดเล็ก  เทแป้งในกระทะให้อยู่ในลักษณะกลม  รอสักพักแล้วกลับด้าน  พอได้ที่ก็เอาขึ้นจากกระทะ  วางไว้ในลักษณะวางคว่ำเพื่อเอาน้ำมันออก
ผลงานที่ได้รับ
1.สามารถตอบความต้องการของประชาชนได้
2.สามารถได้รับผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ
3.ต้นทุนในการทำถูก

สรุปผลการทำงาน
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้การทำขนม  และวิธีทำสามารถนำมาทำขาย
และนำมาเป็นอาชีพ

ปัญหาและอุปสรรค
ไม่มี  เนื่องจากบ้านของนางสาวชลธิชา  อ่ำกอง  ได้ทำงานอยู่เป็นอาชีพส่วนตัวอยู่แล้ว

ข้อเสนอแนะ
-

ผลที่ได้รับจากการทำโครงงานธุรกิจนี้
เราอยากให้กลุ่มเป้าหมายได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นและได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีราคาถูกและได้คุณภาพของสินค้า

[ แก้ไขล่าสุด bgoevuy เมื่อ 25-9-2009 21:40 ]
1

จำนวน

  • KiieKung

กลับไปยังรายบอร์ด